European Convention on Extradition
CETS No.: 024
Treaty open for signature by the member States and for accession by non-member States

Opening for signature Entry into force
Place: Paris
Date : 13/12/1957
Conditions: 3 Ratifications.
Date : 18/4/1960

Status as of: 4/5/2012

Member States of the Council of Europe

   Signature  Ratification  Entry into force  Notes  R.  D.  A.  T.  C.  O. 
Albania   19/5/1998   19/5/1998   17/8/1998       X   X                  
Andorra   11/5/2000   13/10/2000   11/1/2001       X   X                  
Armenia   11/5/2001   25/1/2002   25/4/2002       X   X                  
Austria   13/12/1957   21/5/1969   19/8/1969       X   X               X  
Azerbaijan   7/11/2001   28/6/2002   26/9/2002       X   X                  
Belgium   13/12/1957   29/8/1997   27/11/1997       X   X                  
Bosnia and Herzegovina   30/4/2004   25/4/2005   24/7/2005                              
Bulgaria   30/9/1993   17/6/1994   15/9/1994       X   X                  
Croatia       25/1/1995 a   25/4/1995           X                  
Cyprus   18/9/1970   22/1/1971   22/4/1971           X                  
Czech Republic   13/2/1992   15/4/1992   1/1/1993   17       X                  
Denmark   13/12/1957   13/9/1962   12/12/1962       X   X                  
Estonia   4/11/1993   28/4/1997   27/7/1997           X                  
Finland       12/5/1971 a   10/8/1971       X   X                  
France   13/12/1957   10/2/1986   11/5/1986       X   X       X          
Georgia   22/3/2000   15/6/2001   13/9/2001       X   X                  
Germany   13/12/1957   2/10/1976   1/1/1977       X   X       X       X  
Greece   13/12/1957   29/5/1961   27/8/1961       X   X                  
Hungary   19/11/1991   13/7/1993   11/10/1993       X   X                  
Iceland   27/9/1982   20/6/1984   18/9/1984       X   X                  
Ireland   2/5/1966   2/5/1966   31/7/1966       X   X                  
Italy   13/12/1957   6/8/1963   4/11/1963       X   X                  
Latvia   30/10/1996   2/5/1997   31/7/1997           X                  
Liechtenstein       28/10/1969 a   26/1/1970       X   X                  
Lithuania   9/11/1994   20/6/1995   18/9/1995       X   X                  
Luxembourg   13/12/1957   18/11/1976   16/2/1977       X   X                  
Malta   19/3/1996   19/3/1996   17/6/1996       X   X                  
Moldova   2/5/1996   2/10/1997   31/12/1997       X   X                  
Monaco   30/1/2009   30/1/2009   1/5/2009           X                  
Montenegro       30/9/2002 a   6/6/2006   54                          
Netherlands   21/1/1965   14/2/1969   15/5/1969       X   X       X   X      
Norway   13/12/1957   19/1/1960   18/4/1960       X   X                  
Poland   19/2/1993   15/6/1993   13/9/1993       X   X                  
Portugal   27/4/1977   25/1/1990   25/4/1990       X   X                  
Romania   30/6/1995   10/9/1997   9/12/1997       X   X                  
Russia   7/11/1996   10/12/1999   9/3/2000       X   X               X  
San Marino   29/9/2000   18/3/2009   16/6/2009       X   X                  
Serbia       30/9/2002 a   29/12/2002   54       X                  
Slovakia   13/2/1992   15/4/1992   1/1/1993   17       X                  
Slovenia   31/3/1994   16/2/1995   17/5/1995                              
Spain   24/7/1979   7/5/1982   5/8/1982       X   X                  
Sweden   13/12/1957   22/1/1959   18/4/1960       X   X                  
Switzerland   29/11/1965   20/12/1966   20/3/1967       X   X               X  
The former Yugoslav Republic of Macedonia   28/7/1999   28/7/1999   26/10/1999       X   X                  
Turkey   13/12/1957   7/1/1960   18/4/1960       X                   X  
Ukraine   29/5/1997   11/3/1998   9/6/1998       X   X                  
United Kingdom   21/12/1990   13/2/1991   14/5/1991       X   X       X          

Non-members of the Council of Europe

   Signature  Ratification  Entry into force  Notes  R.  D.  A.  T.  C.  O. 
Israel       27/9/1967 a   26/12/1967       X   X                  
Korea       29/9/2011 a   29/12/2011       X   X                  
South Africa       12/2/2003 a   13/5/2003       X   X                  

Total number of signatures not followed by ratifications:   
Total number of ratifications/accessions:  50 

Notes:
(17) Dates of signature and ratification by the former Czech and Slovak Federal Republic.
(54) Date of accession by the state union of Serbia and Montenegro.
a: Accession - s: Signature without reservation as to ratification - su: Succession - r: Signature "ad referendum".
R.: Reservations - D.: Declarations - A.: Authorities - T.: Territorial Application - C.: Communication - O.: Objection.

Source : Treaty Office on http://conventions.coe.int – * Disclaimer